"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

بــــــــــــــــــــــــــــی تـــــــــــوهـــــــم 

              مـــــــــــــــــــــــــی شود زندگـــــــــــــــــــــی کـــــــــــــــرد

قــــــدم زد،چــــــــــای خورد،فــــــــــــلیم دید،سفـــــــررفــــــت

فقــــط بــــــــــــــــــــــــــــی تو نمــــــی شود بـــــــه خواب رفــــــــت 

+ نوشته شده در  ساعت 16:38  توسط  targool  | 1 نظر | چاپ