"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

این شعرا هابروند به جهنم

نزدیــــــــــــــــــــــــــکتربیـــــــــــــــا

آنقــــــــــــــــدرکه 

گرمــــــــــــــــــــی نفست

دیـــــــــــــــــــــــوانه ام کند


+ نوشته شده در  ساعت 23:12  توسط  targool  | 2 نظر | چاپ