"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

وقــــــتی دلــم گرفت ازت برام آسمون ریسمون نبافــــــ

جوکـــــــــــــ نگــــــو

فیلسوفــــــــ نشـــــــــو

فقــــط دســــــتموبکش و بغلــــــــــــــــم کن
.
.
.
 

این روزها حسی دارم آمیخته با دلتنگی . . .
کم می آورم ، بازوانی می خواهم که تنگ در برم بگیرند ، اما نه هر بازوانی ، فقط حصار آغوش تو . . 
.
.
.

یعنی می شود روزی برسد که بیایی مرا در آغوش بگیری . . .
بخواهم گله کُنَم ، بگویی هیس ، همه کابوس ها تمام شد . . .
در گوشم بگویی : برای همیشه ماله من شدی . . .

+ نوشته شده در  ساعت 15:37  توسط  targool  | 9 نظر | چاپ