"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید


بعد از مدتها دیدمش...
دستامو گرفتو گفت:دستات چقد تغییر کرده...
خودمو کنترل کردمو لبخندی زدم ولی تو دلم گریه کردمو دم گوشش گفتم:
بی معرفت دستام تغییر نکرده،دستات ب دستای اون عادت کرده...

.
.
.

بـعضے وقتا شُماره یکـے تو گوشیت هست کــﮧ نمیتونے بهش زنگـ بزنے
دلت ـَمـ نمیـآد پاک ـش کنــے
هروقتمـ چشمت بـﮧ اِسم ـش میفتــﮧ دل ـت یـﮧ جورے میشـﮧ
خیلــے دردناکـِ اوטּ لحظـﮧ
میفهمے
دردناکــِ ...

.
.
.

فکر می کنم هنر اصلی، هنرِ فاصله ها باشد؛

                                                                      زیاد نزدیک به هم می سوزیم،

                                                                             زیاد دور، یخ می زنیم.

                                        باید یاد بگیریم جای درست و دقیق را پیدا کنیم و همان جا بمانیم.

+ نوشته شده در  ساعت 23:30  توسط  targool  | 13 نظر | چاپ