"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

هـــــــــــــــــیچی تو دنیـــــــا ..

به اندازه بغـــــــل محــــــــــــــــــــــــــــــــــکم و عاشقانه..

کـــســــــــــــــــــــــــــــــی کــه دوســــــــــــــــــــــــــــــــــــتش داری ..

به آدم آرامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــش و امنــــــــــــــــــــــیت نمیــده !!مگـــــــــــــــــــــــــــــه نــــــــــــــــــــــه؟؟؟؟؟؟؟؟


+ نوشته شده در  ساعت 00:26  توسط  targool  | 12 نظر | چاپ