"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید

به بعضیا باید گــفت: رفیــــق مـــــن کسیـــــه کــــــه؛

اگـــــه اشتبــــاهمــــ و دیـــــد ...

تـــــو گوشــم بزَنـــه !!!! نــــه اینکــــه بِـــره تو گـــوشـــ

دشمنــــــم زِر بزَنــــــــه ...??


2b0f42828cc8823466ea773a4497a6ec87216a0b

+ نوشته شده در  ساعت 17:14  توسط  targool  | 6 نظر | چاپ