"زنــــــدگیــــــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــــم"

به زندگیم خوش اومدید


خوشبختـــے
یعنـــے: مــن تـــــــــــــو
من ، تــــــــــــو ، بوساے یهویــے
من ، تـــــــــــــو ، قربون صدقه رفتنا
من ، تـــــــــــــــــو ، حسودے کردنا
من ، تــــــــــــو ، دیوونگــے
من ، تـــــــــــــــو ، بغل
من ، تــــــــــــــــو ، لوس بازے
من ، تــــــــــو ، دعوا
من ، تـــــــــــــــــو ، قهر
من ، تـــــــــو ، آشتے
خوشبــــــــــــــــــــختـــے
یعنــے: <<یه مــــن ، یه تـــــو >>

+ نوشته شده در  ساعت 15:46  توسط  targool  | 5 نظر | چاپ